Recente wijzigingen in de kansspelwetgeving

By Publisher

De vorige (derde) editie van het boek werd uitgegeven in 2008. Ingevolge de nieuwe kansspelwetgeving (de wet op de kansspelen van 7 mei 1999, gewijzigd bij de wetten van 10 januari 2010) was een update van het boek noodzakelijk. De wijzigingen van de kansspelwet zijn verregaand, met ondermeer een bevoegdheidsuitbreiding voor de

van de recente wijzigingen in de milieuwetgeving en het bredere omgevingsrecht (o.a. nieuwe omgevingsvergunning). Erkenning / Attest van deelname Aangevraagd voor: - magistraten bij de FOD Justitie - advocaten bij de Orde van Vlaamse Balies deelname. Organisatie Stuurgroep Recht: Luc Arnou, Robrecht Bauwens, Johan De oude sluitingsbevoegdheid op grond van artikel 13b Opiumwet gold niet voor stoffen en voorwerpen die werden gebruikt voor productie en distributie, maar geen drugs zijn in de zin van de Opiumwet. Voorheen kon een pand waarin illegale stroomaansluitingen, plantenbakken, afzuiginstallatie etc. werden aangetroffen, niet worden gesloten op grond • Wet inzake de verplichte verzekering BA beroep voor dienstverleners in de bouwsector. • Voorbehoud : indien er nog meer wijzigingen komen, worden deze in de mate van het mogelijke mee opgenomen in de opleiding . Doelstelling van de opleiding. Na dit seminarie bent u weer helemaal mee met de meest recente wetgevingen. Voorbereiden op de nieuwe wet. Online weddenschappen en online casinospelen zijn in Nederland nu nog verboden. Dit gaat veranderen. De planning is dat de  7 mei 2019 Wijzigingen van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, Wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het 

Iedereen die kennis wenst te nemen van de recente wijzigingen in de milieuwetgeving en meer bepaald de omgevingsvergunning. Programma U op praktische wijze informeren over de recente wijzigingen in de milieuwetgeving en het bredere omgevingsrecht (milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water, effectenbeoordeling).

20 nov 2013 Commissie bevestigt: Finse kansspelwet voldoet aan EU-regels van dat land en de overheid toestemming te vragen voor wijzigingen in de  In 2018 veranderde Napoleon Games hun naam naar Napoleon Sports & Casino , mogelijks vanwege een nakende wijziging in de kansspel wetgeving. Een deel van de onderzochte wijzigingen heeft ook betrekking op enkele kende regeldruk, zodat de totale berekening voldoet aan de meest recente De praktijk heeft de Nederlandse kansspelwetgeving op een aantal punten ingehaald.

Recente wijzigingen in de milieuwetgeving toegelicht Praktische vragen & antwoorden Kortrijk, 28 november 2019 Ook te volgen via livestream Praktisch Datum en plaats Donderdag 28 november 2019 van 13.30 tot 17.30 uur Ontvangst vanaf 13.15 …

Alle recente wijzigingen in de NPR 5310 op een rijtje. Op Dinsdag, 23 Januari, 2018, 14:44. Van tijd tot tijd verschijnt er een herziene versie van de NPR 5310. De NPR (Nederlandse Praktijkrichtlijn) 5310 biedt elektrotechnische installateurs handvatten voor het veilig werken met laagspanningsinstallaties. In de meest recente versie is een

Dit zijn de recente wijzigingen in de Opiumwet. Door mr. Annemarie Posset Bijgewerkt op 11 oktober 2019. Op 11 december 2018 heeft de Eerste Kamer besloten tot verruiming van de sluitingsbevoegdheid in de Opiumwet. Op 1 januari 2019 is de verruiming in werking getreden.

Publicatie koninklijk besluit 14/01/2021 tot wijziging van het koninklijk besluit de inzetten van de spelers en wordt geregeld in artikel 8 van de Kansspelwet. Een van de belangrijke veranderingen zal de manier van registreren en geld storten worden. De nieuwe wetgeving moet er niet alleen voor zorgen dat de  28 mei 2019 Vanaf 1 juni 2019 is het voor legale goksites niet meer mogelijk om nieuwe spelers te lokken met overdreven bonussen. Maximaal mag een 

28 juli 2018 3 Het percentage van de wijziging wijkt niet meer af van het procentuele verschil tussen de in het eerste lid bedoelde indexcijfers dan nodig is om 

2 juli 2018 Omschrijving kansspelwet . Uit de synthesenota (oktober 2016) blijkt dat er in België geen recente cijfergegevens voorhanden zijn over de